هاست پرسرعت

میزبانی به شیوه زیرزمین

۱ گیگا بایت - آلمان

۱ گیگ فضای SSD Nvme

۱۰ آدرس ایمیل

پهنای باند نامحدود

5 بانک اطلاعاتی

۲ گیگا بایت - آلمان

۲ گیگ فضای SSD Nvme

۲۰ آدرس ایمیل

پهنای باند نامحدود

بانک اطلاعاتی نامحدود

۵ گیگا بایت - آلمان

۵ گیگ فضای SSD Nvme

۵۰ آدرس ایمیل

پهنای باند نامحدود

بانک اطلاعاتی نامحدود

10 گیگا بایت - آلمان

۱۰ گیگ فضای SSD Nvme

۱۰۰ آدرس ایمیل

پهنای باند نامحدود

بانک اطلاعاتی نامحدود